Gå til indhold

Priser og vilkår

Hold og Tilmelding


Pris pr. hold er 220 kr.pr. måned ved ratebetaling (880 kr pr. rate)

Rabatter:
Ved tilmelding på flere hold, bliver månedsprisen for hold 2 og efterfølgende hold kr. 200,00 pr. måned.  Online tilmelding åben pr. 1. juni for sæson 2018/2019.
VIGTIG INFO ! Hvis du skal gå på flere hold skal du tilmelde dig et hold ad gangen. Ved tilmelding til hold nr 2 logges ind på medlemmets konto og her tilmeldes aktivitet. Rabatten bliver da trukket på nr. 2 hold. Samme procedure for øvrige hold!
NB! Første time er en gratis prøvetime. Vælges holdet herefter, indgår timen i den månedlige rate.
Til den efterfølgende undervisningsgang skal tilmeldingen på holdet være registreret. Generalprøver til elevopvisninger foregår primært i undervisningen og tæller som undervisningsgange.
Bemærk : Tilmeldingen er bindende for hele sæsonen.
Sæsonens kursusvarighed : 8 måneder
Betingelserne er gældende pr.1. juni 2018
Ved ikke rettidig betaling af kontingent opkræves rykkergebyr.
Udmeldelse :
Medlemskab ophører automatisk ved sæsonens udløb.
Hvis der forekommer en uforudset hændelse, kan eleven få særlig tilladelse til at udmelde sig et hold. Her kontaktes den daglige leder, Isabel Ravn, på mail. Der er løbende måned + 1 måneds opsigelse. Dog refunderes ratebeløb ikke.
Sæson/Kursus prisen fordeles ud på 2 betalingsdatoer.   
1. september -2018 (dækker sep,okt,nov, og dec.)
1. januar -2019 (dækker jan,feb,marts og apr.)

NB! Vi modregner ikke ferier og helligdage.
Kundens ansvar:
Hvis kunden ikke modtager en kvittering er det kundens ansvar at kontakte Teaterskolen TOPPEN på administration@teaterskolentoppen.dk for at sikre at betalingen og reservation af holdplads er gennemført.
Opkrævning:
Al vores undervisning opkræves via mail *), hvor vi den 20. i måneden udsender opkrævning. Opkrævningen skal betales den 1. i måneden - eller hvad der står på opkrævningen. Betales der ikke til tiden, sender vi en rykker ud den 10. i måneden med et rykkergebyr på kr. 100,00.
*) Medmindre du er tilmeldt Betalingsservice, så opkræves der derfra.
Modtager du ikke din opkrævning, kan opkrævninger altid ses her fra den 20. i måneden - klik her

Hvis månedlig betaling ønskes, er holdprisen 250,00 kr pr. måned. Opkræves forud. Tilmelding sker ved at sende mail til administration@teaterskolentoppen.dk, hvorefter man modtager en mail med tilmeldingsoplysninger.

Teaterskolen TOPPEN, Slotsgade 18.1, 5000 Odense C
tlf. 52 50 23 94     telefontid: tirsdag og torsdag mellem kl. 10 og 13
CVR.: 26 95 56 53
Tilbage til indhold