Oplev noget, du aldrig glemmer

  

Priser og vilkår

Teaterskolens undervisningshold strækker sig over 8 måneder med start i september, og slut i april året efter.

Indmeldelse sker på hjemmesiden, hvor man udfylder det elektroniske skema.
En undervisningstime er på 50 minutter.
Ved indmeldelse udenfor sæsonstart gælder det, at der opkræves kontingent for hele den måned hvori man er startet (uanset startdato).
Ved udmeldelse i en igangværende sæson, opkræves der kontingent for den efterfølgende måned (der er altså løbende måned + en måneds opsigelse). Udmeldelse skal ske skriftligt til formand Jørgen Ditlevsen på følgende mail adresse: mail@teaterskolentoppen.dk - alternativt kan man også sende en udmeldelse til: Teaterskolen TOPPEN, Slotsgade 18, 1, 5000 Odense C.
Kontingentet opkræves én gang månedligt.
Priser:
Se ud for de enkelte hold
Opkrævning:

Al vores undervisning opkræves via mail *), hvor vi hver den 20. i måneden udsender den kommende måneds opkrævning. Opkrævningen skal betales den 1. i måneden - eller hvad der står på opkrævningen. Betales der ikke til tiden, sender vi en rykker ud den 10. i måneden med et rykkergebyr på kr. 100,00.
*) Medmindre du er tilmeldt Betalingsservice, så opkræves der derfra.

Modtager du ikke din opkrævning, kan opkrævninger altid ses her fra den 20. i måneden - klik her
For at komme til tilmelding - klik her